Władze

 

Zarząd Fundacji:

Prezes zarządu                                              inż. Rafał Wolski

Członek zarządu                                           mgr inż. Małgorzata Malinowska

Członek Zarząd                                              mgr Weronika Żółkowska

Rada fundacji:

Przewodniczący Rady                            mgr Sławomir Polański

Z-ca Przewodniczącego                      dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. AMG

Sekretarz                                                mgr inż. Kamil Zimny

Pozostali członkowie Rady Fundacji:

dr inż. Bolesław Dudojć

dr Sambor Guze

dr hab. Marzenna Popek, prof. nadzw. AMG

Maja Bober

inż. Magdalena Domaszka

Marta Sączawa