Oferta

Oferta dla studentów AMG

Fundacja AMG ma na celu wspierać przede wszystkich studentów Akademii Morskiej w Gdyni.

Będziemy dążyć do tego, aby:

– pomóc studentom w rozwoju naukowym i dydaktycznym;

– promować  osiągnięcia  studentów w kraju i za granicą.

– umożliwiać zdobycia doświadczeń zawodowych;

– szerzyć informacje dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w kraju i za granicą.

– podejmować działania na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów uczelni wyższych;

– pobudzić w Was chęć działania na rzecz społeczeństwa.

– stale utrzymywać i pogłębiać więzi koleżeńskich między studentami i absolwentami Akademii Morskiej w Gdyni;

– tworzyć warunki wykorzystania ruchu naukowego, organizować działalność kulturalną oraz popierać i rozwijać twórczość artystyczną;

– co roku prowadzić akcję adaptacyjną dla nowych studentów ;

– kształtować pozytywne postawy wobec kultury fizycznej;

W czym Fundacja może  pomóc studentom?

Powyższe cele będziemy realizowali poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:

– seminariów, konferencji i zjazdów naukowych;

– targów, imprez i konkursów w kraju;

– obozów studenckich;

– spotkań, seminariów, debat, prezentacie i wystaw;

– festiwali i koncertów;

– imprez turystycznych i sportowych;

 1. wspieranie wymiany zagranicznej studentów i organizowanie praktyk w kraju i za granicą,
 2. akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw młodzieżowych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
 3. akcje wpierające rozwój naukowy
 4. Pomoc księgowa w rozliczeniu projektów, konferencji wraz z użyczeniem konta bankowego
 5. inne wydarzenia i działalność wpierającą studentów.

Jeśli chcesz, aby Fundacja AMG wsparła Twój pomysł, przedsięwzięcie, projekt, badania naukowe itp. to napisz do nas maila wraz z opisem inicjatywy na adres biuro@fundacja-amg.pl

 

Oferta dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni

Fundacja AMG ma na celu wspierać pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.

Będziemy dążyć do tego, aby:

– pomóc pracownikom Akademii w rozwoju naukowym i dydaktycznym;

–  promować osiągnięcia pracowników Akademii;

– kształtować etykę zawodową i pielęgnować tradycję zawodów, do których przygotowuje Akademia;

– pobudzać działalność społeczną pracowników Akademii;

– realizować przedsięwzięcia naukowe i oświatowo-wychowawcze;

– podejmować działania na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu pracowników uczelni wyższych;

– tworzyć warunki wykorzystania ruchu naukowego, organizować działalność kulturalną oraz popierać i rozwijać twórczość artystyczną ;

–  prowadzić działalność publicystyczną i wydawniczą, organizować i popierać ruch dziennikarski.

Powyższe cele będziemy realizowali poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:

– seminariów, konferencji i zjazdów naukowych;

– targów, imprez i konkursów w kraju;

– spotkań, seminariów, debat, prezentacie i wystaw;

– festiwali i koncertów;

– imprez turystycznych i sportowych;

 1. akcje mające na celu propagowanie kreatywności, aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
 2. akcje wpierające rozwój naukowy
 3. Pomoc księgowa w rozliczeniu projektów, konferencji wraz z użyczeniem konta bankowego
 4. inne wydarzenia i działalność wpierającą pracowników.

Jeśli chcesz, aby Fundacja AMG wsparła Twój pomysł, przedsięwzięcie, projekt, badania naukowe itp. to napisz do nas maila wraz z opisem inicjatywy na adres biuro@fundacja-amg.pl

 

Oferta dla Absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni

Fundacja AMG ma na celu podjąć bliską współpracę z absolwentami Akademii Morskiej w Gdyni.

Będziemy dążyć do tego, aby:

– utrzymywać i poszerzać kontakty absolwentów z macierzystymi Wydziałami przez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych i naukowych, o potrzebie kształcenia podyplomowego określonej specjalności, a także o tworzeniu nowych kierunków studiów i specjalności;

– utrzymywać i pogłębiać więzi koleżeńskie między studentami i absolwentami Akademii Morskiej w Gdyni;

– promować osiągnięcia absolwentów Akademii w kraju ;

– pobudzać działalność społeczną wśród absolwentów Akademii;

– podejmować działania na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu absolwentów uczelni wyższych;

– umożliwiać zdobycie doświadczenia zawodowego;

– szerzyć informację dotyczącą rynków pracy  w kraju i za granicą.

– kreować korzystny obraz Akademii

– przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju Akademii;

– realizować przedsięwzięcia naukowych i oświatowo-wychowawcze;

Powyższe cele będziemy realizowali poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:

– seminariów, konferencji

– spotkań, seminariów, debat, prezentacie i wystaw;

– festiwali i koncertów;

– imprez turystycznych i sportowych;

 1. współpracę z instytucjami państwowymi, uczelni wyższymi, samorządami studenckimi oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 2. akcje mające na celu propagowanie kreatywności, aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
 3. akcje wpierające rozwój naukowy
 4. inne wydarzenia i działalność wpierającą absolwentów