O nas

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego od kwietnia 2013.  W skład zarządu i rady wchodzą studenci, absolwenci i pracownicy Akademii.

Do celów statutowych Fundacji należy działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów AMG, pracowników uczelni wyższych w AMG, samorządów  i organizacji studenckich, kół naukowych.
Fundacja w ramach swojej działalności wspiera organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcia innych organizacji działających na Akademii Morskiej w Gdyni. Użyczamy konta oraz pomagamy przy rozliczeniach finansowych.